Arşivleme / Dokumentation

Arşivleme

Çalışma Grubu Sorumlusu (Ginnheim): Zehra Ayyıldız

Çalışma Grubu Sorumlusu (Niederrad): Serpil Yahyaoğlu

Bu çalışma grubunda görev alan kadınlar Frankfurt Göçmen Kadınlar Birliği’nin bir yıllık çalışmasını bir araya getiriyor. Düzenlenen ve katılım gösterilen bütün ekinliklerle birlikte, toplantılar, kurslar, koro provaları vb. gündelik akış da bu bir yıllık çalışmanın içinde yer alıyor. Çalışmalar bir yıl boyunca fotoğraf ve videolar ile kadınlar tarafından arşivleniyor ve daha sonra çalışma grubu üyeleri hangi materyallerin nasıl yerleştirileceğine karar veriyor. Arşiv çalışmasının kutuda nasıl yer alacağı da yapılacak tasarım toplantıları sonucunda kadınlar tarafından belirlenecek.

Atölye çalışmaları: Belgeleme – Arşivleme – Materyal seçimi – Metin hazırlama

Dokumentation

Leiterin der Arbeitsgruppe (Ginnheim) : Zehra Ayyildiz.

Leiterin der Arbeitsgruppe (Niederrad): Serpil Yahyaoglu

Die Frauen werden in der Gruppe die Arbeit des Verbandes für ein Jahr beobachten. Jede Veranstaltung , die ausgerichtet oder an der teilgenommen wird u.a. auch Versammlungen, Kurse, Chroproben gehören dazu. Die Arbeiten werden 1 Jahr lang in Form von Bildern, Filmen archiviert und anschließend müssen die Frauen entscheiden wie diese verschiedenen Materialien angeordnet werden. Die Frauen entscheiden auch wie dieArchivarbeit sich anschließend in der Schachtel wiederfindet.

Gruppenarbeit: Dokumentation – Archivierung – Material Auswahl – Texte verfassen

10. Yıl Kitabı / Jubiläumsfilm

10. Yıl Kitabı

Çalışma Grubu Sorumlusu: Çınar Işık

Frankfurt Göçmen Kadınlar Birliği’nin kuruluş hikâyesinin anlatılacağı bu kitapta, kuruluşundan bugüne Göçmen Kadınlar Birliği’nin nasıl örgütlendiği ve Almanya’da nasıl yayıldığı anlatılıyor. Şu an dernek çalışmalarında yer almayan, ancak kuruluşunda önemli rol oynayan kadınlar da bu kitaba dahil ediliyor. 10 yıllık bir arşiv taramasının yapılacağı bu çalışma grubunda, kadınlardan Göçmen Kadınlar Birliği ile ilgili dokümanlar, fotoğraflar, videolar vb. materyaller toplanıyor. Bu çalışma grubundaki kadınlar faaliyetlerini yeniden gözden geçirerek, kadınlık, toplumsal kadın rolleri, göçmen kimliği, göçmenlerin talepleri vb. konuları da yeniden tartışmaya açacak.

 

Atölye çalışmaları: Arşiv oluşturma – Sınıflandırma – Materyal seçimi – Metin hazırlama

Jubiläumsbuch

Leiterin der Arbeitsgruppe: Cinar Isik

In diesem Buch wird die Geschichte des Bundesverbandes der Migrantinnen Frankfurt von der Gründung bis zum heutigen Tage erzählt: wie sich die Migrantinnen gruppiert und sich deutschlandweit verbreitet haben. Auch Frauen, die heute nicht mehr aktiv sind, aber eine wichtige Rolle bei der Gründung gespielt haben werden in dem Buch erwähnt. Die Gruppe wird das 10 jährige Archiv durchkämmen und von den Frauen unterschiedliches Material wie Dokumente, Bilder, Videos u.v.m. zusammentragen. Die Frauen werden die Veranstaltungen Revue passieren lassen und überThemen wie; Frausein, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, Migrantinnen und ihre Identität, Forderungen der Migranten diskutiert.

Gruppenarbeiten: Archiv erstellen – Kategorisieren- Materialauswahl – Texte verfassen

Belgesel Film / Dokumentarfilm

Belgesel Film

Çalışma Grubu Sorumlusu: Esma Uran

Bu çalışma grubunda görev alanlar, kadınlarla yapılacak 20 dakikalık yüz yüze görüşmeleri planlıyor. Sözlü tarih yöntemi ile yapılacak görüşmeler için soruların hazırlanması, görüşmelerin kayıt altına alınması için gerekli teknik ekipmanın sağlanması ve görüşme videolarının yayına hazır hale getirilmesi çalışmanın önemli parçalarını oluşturuyor.

Atölye çalışması: Sözlü tarih – Dijital kayıt – Yayına hazırlama

Dokumentarfilm

Leiterin der Gruppe: Esma Uran

Die Frauen der Gruppe planen 20 minütige Interviews. Die wichtige Arbeit besteht darin die Fragen für das Interview sorgfältig vorzubereiten, die Interviews aufzunehmen und dafür zu sorgen, daß die dafür benötigte Technik bereitgestellt werden kann und somit sendefähige Aufnahmen entstehen.

Gruppenarbeit:– Digitale Aufnahmen – Vorbereitungen zur Ausstrahlung

Öykü Kitabı / Kurzgeschichte Buch

Öykü Kitabı

Çalışma Grubu Sorumlusu: Zahide Yentur

Her kadının kendi hikâyesini anlattığı bu çalışma grubunda göç hikayelerinden oluşan bir kitap hazırlanıyor. Kişisel anılarını hikâye ya da deneme tarzında yazan kadınlar, Frankfurt’ta göçmen kadın olmak ve Göçme Kadınlar Birliği’nin hayatlarındaki etkileri üzerine odaklanıyor.

Atölye çalışması: Yaratıcı yazarlık

Kurzgeschichte Buch

Gruppenleiterin: Zahide Yentur

Es wird ein Buch zusammengestellt aud den persönlichen Migrationsgeschichten der Frauen. Die persönlichen Erinnerungen werden aufgeschrieben mit dem Schwerpunkt in Frankfurt als Migrantin zu leben und die Einflüsse des Verbandes für ihr Leben.

Gruppenarbeit: Kreatives Schreiben

Arkadaşlık Kitabı / Freundschaftsbuch

Arkadaşlık Kitabı

Çalışma Grubu Sorumlusu: Elif Durmaz

Bu grupta görev alan kadınlar hem soru formunu hazırlayarak, hem soruları yanıtlayarak, hem de yanıtlanmasını sağlayarak bir hatıra defteri oluşturuyor. Formda yer alacak sorular ve aynı zamanda formun tasarımı kadınlar tarafından geliştiriliyor. İçeriği ve tasarımı tamamlandıktan sonra defter, Çalışma Grubu Sorumlusu tarafından, Bibliothek der Alten projesinde görev alan bütün kadınlar arasında dolaştırılıyor ve kadınlar hazırlanan soru formunu yanıtlıyor. (Defter, istenilen boyda, müze tarafından sağlanacak.)

Atölye çalışmaları: Yaratıcı düşünce

Freundschaftsbuch

Leiterin der Gruppe: Elif Durmaz

Die Aufgabe der Frauen besteht darin den Fragekatalog zu erstellen gleichzeitig selbst die Fragen zu beantworten und Sorge dafür zu tragen, daß die Fragen beantwortet werden. So entsteht dann ein Freundschaftsbuch. Die Fragen und die Fragezusammenstellung darüber werden die Frauen entscheiden. Nachdem dies erfolgt ist, wird das Buch in Umlauf gebracht. Die Gruppenleiterin hat Sorge dafür zu tragen, daß alle Frauen des Projektes das Buch erhalten und die Fragen beantworten. (Das Buch wird vom Museum in der gewünschten Form zur Verfügung gestellt)

Gruppenarbeit: Kreatives Denken

Koro Kaydı / Choraufnahmen

Koro Kaydı

Çalışma Grubu Sorumlusu: Leyla Çakır

Bu grupta görev alan kadınlar Frankfurt Göçmen Kadınlar Birliği’nin koro çalışmaları katılımcılarından oluşuyor. Koro çalışmalarının, provalarının takibinin yapılmasının yanı sıra türküler somut olmayan kültürel miras kavramı çerçevesinde ele alınarak, neden böyle bir koro çalışması yapıldığının yanıtları aranacak. Bu amaçla koroda görev alan, daha önce görev almış kadınlarla bir görüşme serisi yapılacak. Böylelikle koro çalışmalarının sahne arkasını anlatan bir kayıt hazırlanması hedeflenmektedir. Bu grup tartışmasının kaydı da kutuda yer alacak. Bu görüşmelerin yanı sıra koronun ses kaydı yapılması planlanmaktadır. Profesyonel bir stüdyoda gerçekleştirilecek kayıttan bir CD hazırlanacaktır.

Atölye çalışması: Somut olmayan kültürel miras

Choraufnahmen

Leiterin der Gruppe: Leyla Cakir

Die Gruppe besteht aus den Frauen des Bundesverbandes der Migrantinnen, die im Chor mitsingen. Die Auftritte und Proben des Chors müssen verfolgt werden und die Gründe der Chorgründung hinterfragt werden unter dem Gesichtspunkt….. Auch die Frauen die nicht mehr im Chor mitsingen werden dazu befragt. Das Ziel ist es die Kulissen des Chors zu beleuchten. Die Gruppendiskussionen werden auch aufgenommen. Es wird eine CD in einem professionellen Studio aufgenommen

Gruppenarbeit:  Immateriellen Kulturerbes

10. Yıl Filmi

Çalışma Grubu Sorumlusu: Zehra Ayyıldız

Bu çalışma grubu Göçmen Kadınlar Birliği’nin 10 yıllık çalışmalarını film olarak bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla çalışmaya Frankfurt dışındaki şehirlerde faaliyet gösteren dernekler de dahil ediliyor. Her dernek kendi videosunu hazırlayıp gönderdikten sonra, bütün videolar bir araya getirilerek Göçmen Kadınlar Birliği’nin Almanya çapındaki çalışmaları tek bir videoda anlatılacak. Bu grupta görev alan kadınlar, ortak bir senaryo fikri geliştirerek diğer bölgelerle iletişimi sağlayacak.

Atölye çalışması: Senaryo yazımı – Dijital kayıt – Yayına hazırlama

Jubiläumsfilm

Gruppenleiterin: Zehra Ayyildiz

Das Ziel der Gruppe ist es ein Film aus der 10 jährigen Geschichte des Verbandes zu machen. Die Frauenvereine bundesweit außerhalb Frankfurts werden in den Film integriert. Nachdem jeder Verein seinen eigenen Kurzfilm erstellt hat wird er der Gruppe zur Verfügung gestellt. Alle diese Filme werden zu einem Film zusammengeschnitten. Die Frauen müssen sich auf ein Drehbuch einigen und mit den anderen Vereinen in Verbindung treten.

Gruppenarbeit: Drehbuch – Digitale Aufnahmen – Filmen

El İşi / Handkunst

El İşi

Çalışma Grubu Sorumlusu: Fatma Yeşil

Her Cuma saat 17:30’da bir araya gelen kadınlar kumaş, yün, keçe vb. malzemelerle yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. Bu proje kapsamında da hatıra kutusu için özel tasarımlar yapacaklar.

Kunstwerk

Projekt-Beiträge: in Arbeit

Resim / Malen

Resim

Çalışma Grubu Sorumlusu: Kezban Karabulut

Öğrendikleri resim tekniklerini küçük kanvaslar üzerine uygulayarak Frankfurt’ta kadın olmayı anlatacak olan kadınlar, her Pazar saat 17:00’de bir araya geliyor.

Jubiläumsfilm

Gruppenleiterin: Zehra Ayyildiz

Das Ziel der Gruppe ist es ein Film aus der 10 jährigen Geschichte des Verbandes zu machen. Die Frauenvereine bundesweit außerhalb Frankfurts werden in den Film integriert. Nachdem jeder Verein seinen eigenen Kurzfilm erstellt hat wird er der Gruppe zur Verfügung gestellt. Alle diese Filme werden zu einem Film zusammengeschnitten. Die Frauen müssen sich auf ein Drehbuch einigen und mit den anderen Vereinen in Verbindung treten.

Gruppenarbeit: Drehbuch – Digitale Aufnahmen – Filmen