Frankfurt’ta göçmen kadın olmak

BdA119, ismini Göçmen Kadınlar Birliği’ne Bibliothek der Alten Projesi’nde ayrılan 119 numaralı rafından alıyor.

Göçmen Kadınlar Birliği’nin, Frankfurt Tarih Müzesi’ndeki Bibliothek der Alten için yapacakları bu projenin küratörlüğünü, Frankfurt Tarih Müzesi adına, Elif Çiğdem Artan yürütüyor. Proje kapsamında, “Frankfurt’ta göçmen kadın olmak” başlığı altında, bireysel hikâyeler ve dernek faaliyetleri belgeler, filmler ve hikâyeler aracılığıyla anlatılacak.

GKB-hmf-header-3

Göçmen Kadınlar Birliği, bu proje kapsamında bir kutu hazırlamaya karar verdi; kuruluş tarihçesi, göçmen kadınların talepleri, atölye çalışmaları, bilgilendirme toplantıları, kadınlar kahvesi, koro şarkıları, resim ve el işi kursları gibi dernek faaliyetleri farklı araçlarla hikâyeleştirilerek bu kutuda yer alacak.

Bu bağlamda, bugüne kadar yapılan etkinliklerden toplanılan bütün görsel-işitsel kayıtlar ve basılı materyaller bir araya getirilecek ve bir envanter çalışması yapılacak. Daha sonra, seçilen materyallerle, Göçmen Kadınlar Birliği’nin başlangıcından bugüne, öncellikle Frankfurt’ta ve daha sonra tüm Almanya’daki çalışmalarını anlatan bir kitap hazırlanacak. Düzenlenecek, el işi sanatları, film gösterimleri, yaratıcı yazarlık vb. atölye çalışmalarıyla birlikte, göçmen kadınların kendi hikâyelerini anlatmaları istenecek. Projeye katılmayı kabul eden göçmen kadınlar, kendi hikâyelerini yazacak ve bu hikâyelerden oluşturulan kitap da kutuda yer alacak. Eş zamanlı yapılacak yüz yüze görüşmelerle, göçmen kadınların hikâyeleri filme alınacak ve bu görsel-işitsel kayıtlar hem kutuda, hem de Bibliothek der Alten projesinin mediathek bölümünde erişilebilir olacak. Bu çalışmaların yanı sıra, 8 Mart 2014 ve 8 Mart 2015 tarihleri arasındaki bütün etkinlikler kayıt altına alınarak, Frankfurt Göçmen Kadınlar Birliği’nin bir yıl boyunca yaptığı her çalışma belgelenecek. Böylelikle, göçmen kadınların bir yıllık çalışmaları ve talepleri detaylı bir şekilde görülebilir olacak.

Göç tarihi, göçmenlerin talepleri, kadın rolleri, işçi hakları vb. kavramların tartışmaya açılacağı ve Göçmen Kadınlar Birliği’nin faaliyetlerini farklı araçlarla anlatacak atölye çalışmaları yapılacak Çalışma Grupları oluşturuldu. Her Pazar saat 14:30’da bir araya gelecek çalışma gruplarında kadınlar sözlü tarih, yaratıcı yazarlık, somut olmayan kültürel miras vb. yöntemler aracılığıyla kendilerini ve dernek faaliyetlerini en iyi şekilde anlatmanın yollarını tartışacaklar.

Eine Migrantin in Frankfurt

BdA119 kommt von dem Fach Nr. 119, welches dem Bundesverband der Migrantinnen im Projekt der Bibliothek der Alten zugeteilt wurde.

Die Kuratorin für die Teilnahme des Bundesverbandes der Migrantinnen im Projekt Bibliothek der Alten ist im Namen des Historischen Museums Elif Cigdem Artan. Unter dem Motto “ Migrantin in Frankfurt” werden einzelne Geschichten und die Arbeit des Verbandes mit Dokumenten, Filmen und Geschichten erzählt.

GKB-hmf-header-3

Der Bundesverband der Migrantinnen hat im Rahmen des Projektes beschlossen eine Schachtel zu gestalten. Die Gründungsgeschichte, Forderungen der Migrantinnen, Arbeitsgruppen, Veranstaltungen, Frauencafe, Chorlieder, Bilder und Handarbeitskurse werden auf verschiedene Arten dargestellt und finden dann ihren Platz in der Schachtel.

In diesem Rahmen werden alle Dokumentationen und anderes Material zu den verschiedenen Veranstaltungen bis heute zusammengetragen und zu einem Archiv zusammengefasst. Später wird aus dem ausgewählten Material die Geschichte des Bundeverbandes der Migrantinnen von der Gründung bis heute mit dem Vorrang der Veranstaltungen in Frankfurt und danach aus ganz Deutschland in einem Buch zusammengefasst. Zusammen mit den Arbeitsgruppen, Handarbeiten, Filmen, Kreativem Schreiben, werden die Frauen darum gebeten ihre eigene Geschichte zu schreiben. Die Frauen, die an dem Projekt teilnehmen werden ihre Geschichte aufschreiben und diese Geschichten werden in einem Buch gesammelt welches auch in der Schachtel seinen Platz findet. Gleichzeitig werden persönliche Interviews geführt und daraus eine Filmdokumentation gedreht. Dieser Film kommt in die Schachtel und gleichzeitig in die Mediathek der Bibliothek der Alten. Nebenbei werden alle Tätigkeiten zwischen dem 08. März 2014 und 08. März 2015 dokumentiert. Daraus wird dann ersichtlich was die Migrantinnen in einem Jahr geleistet haben und welches ihre Forderungen sind.

Themen wie Migrationsgeschichte, Forderungen der Migranten, die Rolle der Frau, Arbeitnehmer Rechte usw.werden diskutiert und die Arbeitsgruppen, die die unterschiedlichen Tätigkeiten des Bundesverbandes der Migrantinnen erklären wurden gegründet. Jeden Sonntag ab 14:30 Uhr treffen sich die Arbeitsgruppen und werden darüber diskutieren wie sie sich unter den Aspekten geschriebene Geschichte, kreatives Schreiben uvm. sich und den Verband definieren.